Lietošanas nosacījumi

 1. Vispārējie nosacījumi
  1. Šie nosacījumi regulē to pirkšanas-pārdošanas darījumu kārtību, ko veic Valnes AS tīmekļa vietnē www.valnes.lv esošajā pasūtījumu vidē. Juridiskās attiecības, kādas rodas saistībā ar citiem jautājumiem, regulē Igaunijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.
  2. Valnes AS patur tiesības jebkurā laikā mainīt un papildināt šos nosacījumus un cenrādi. Nosacījumu un cenrāža grozījumi un papildinājumi tiek veikti tīmekļa vietnē www.valnes.lv ; nosacījumu un cenrāža grozījumi un papildinājumi stājas spēkā no attiecīgā grozījuma vai papildinājuma publicēšanas brīža. Ja apstiprinājāt savu pasūtījumu pirms nosacījumu vai grozījumu spēkā stāšanās, tad uz šo pasūtījumu attiecas nosacījumi, kas bijuši spēkā pasūtījuma apstiprināšanas brīdī.
  3. Preču attēli ir ilustratīvi.
  4. Visas interneta vietnē www.valnes.lv esošās cenas ir norādītas eiro, un tajās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Atsevišķu izvēļu gadījumā preces cena var mainīties. Tādā gadījumā izmaiņas tiek atspoguļotas pie attiecīgās izvēles.
 2. Pasūtījuma noformēšana
  1. Kad atbilstošā prece un skaits atlasīts, jānoklikšķina uz saites “Pievienot grozam”. Pēc tam var turpināt preču atlasi vai sākt pasūtījuma noformēšanu.
  2. Lai redzētu grozā esošo preču pārskatu, jānospiež uz saites “Grozs” sākumlapā. Atveras groza logs, kur redzamas grozā esošās preces, to izmaksas, kā arī ziņas par klientu un cita informācija. Šeit ir iespējams mainīt pasūtāmo preču skaitu, klienta datus un citu informāciju.
  3. Aizpildiet klienta datus un apstipriniet izmaiņas, nospiežot pogu “saglabāt”.
  4. Pārbaudiet savas kontaktinformācijas pareizību, lai novērstu kavēšanos un pārpratumus preču piegādes laikā. Valnes AS un transporta uzņēmums neatbild par preču piegādes aizkavēšanos un pārpratumiem, ja to iemesls ir nepareizi norādīta informācija, noformējot pasūtījumu.
  5. Izvēlieties sev piemērotāko piegādes veidu.
  6. Vēlreiz pārskatiet preces, to skaitu, cenas, adreses u. c. Kad esat iepazinies ar apkalpošanas nosacījumiem, tad ielieciet atzīmi attiecīgajā rūtiņā un nospiediet pogu “Iesniegt pasūtījumu”.
  7. 1-2 darbadienu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas uz jūsu elektroniskā pasta adresi tiks nosūtīts pasūtījuma apstiprinājums.
 3. Norēķināšanās
  1. Pamatojoties uz nosūtīto pasūtījuma apstiprinājumu, lūdzam veikt priekšapmaksu pasūtījuma kopējās summas apmērā (kas ietver preču izmaksas un samaksu par piegādi pilnā apmērā). Pirms maksāšanas lūdzam pārbaudīt, vai pasūtījuma apstiprinājumā norādītās ziņas atbilst jūsu pasūtījuma saturam. Norēķināties iespējams ar bankas pārskaitījumu.
  2. Pasūtījuma izpildi uzsāksim nākamajā darba dienā pēc samaksas saņemšanas. Jūsu pasūtījums tiks atcelts, ja pasūtījuma apstiprinājumā norādītā summa nebūs samaksāta 14 dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprinājuma nosūtīšanas.
 4. Preču piegāde
  1. Noliktavā esošās preces tiks izsūtītas nākamajā darbadienā pēc pirkuma apmaksas saņemšanas. Attiecībā uz precēm, kuru noliktavā nav, paredzamais piegādes laiks tiks norādīts elektroniski nosūtītajā pasūtījuma apstiprinājumā.
  2. Preces tiek piegādātas atbilstoši jūsu izvēlētajam piegādes veidam.
  3. Ja atklājas, ka jūsu pasūtīto preci nav iespējams piegādāt solītajā laikā, mēs jums par to pēc iespējas savlaicīgi paziņosim pa kontakttālruni vai elektroniskā pasta adresē, kas norādīta, noformējot pasūtījumu. Vienlaikus darīsim jums zināmu jauno piegādes laiku. Gadījumā, ja preces piegādes laika pagarinājuma dēļ jūs zaudējat interesi par šīs preces iegādi, jums ir tiesības savu pasūtījumu atcelt, un samaksātā summa tiks jums atmaksāta.
 5. Pasūtījuma atcelšana un preces atdošana
  1. Ja preces jums neder, jums ir tiesības 14 dienu laikā pēc piegādes atteikties no pasūtījuma un iegādātās preces mums atdot, nosūtot attiecīga satura paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi latvia@valnes.com , norādot rēķina numuru, sava norēķinu konta numuru un kontaktinformāciju. Preču atdošanas gadījumā transporta izdevumi jums netiks atmaksāti.
  2. Atdotajai precei ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, un tā nedrīkst būt lietota. Atsakoties no pasūtījuma, jūsu samaksātā summa tiks pārskaitīta uz norādīto bankas kontu, vēlākais, 30 dienu laikā pēc preces atdošanas. Ar preces atdošanu saistītos izdevumus sedz Klients.
 6. Garantija un prasībām neatbilstošu preču atdošana
  1. Saņemot preci, pārbaudiet, vai prece atbilst pasūtītajai. Ja esat iegādājies no valnes.ee interneta veikala preci, kas neatbilst prasībām, tad pēc rēķina uzrādīšanas šo preci apmainīsim 30 dienu laikā.
  2. Valnes AS neatbild par:
   1. preces pasliktināšanos/bojājumiem, kas radušies jūsu vainas dēļ;
   2. trūkumiem, kas radušies preces neatbilstošas izmantošanas rezultātā;
   3. preces dabisko nolietojumu parastas lietošanas gadījumā.
  3. Atklājot preces neatbilstību prasībām vai tās trūkumus, pēc iespējas drīzāk nosūtiet attiecīgu paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi latvia@valnes.com. Valnes AS izskatīs sūdzību 7 dienu laikā pēc tās saņemšanas un informēs jūs par iespējamo risinājumu.
  4. Attiecībā uz tiesībām un pienākumiem, kas izriet no garantijas, mēs vadāmies no Igaunijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
 7. Personas datu apstrāde
  1. Jūsu iesniegtos personas datus un informāciju par veiktajiem pirkumiem Valnes AS izmanto saskaņā ar Personas datu aizsardzības likumu tādā apmērā, kāds nepieciešams jūsu iesniegtā pasūtījuma izpildei. Valnes AS nenodod jūsu personas datus trešajām personām, izņemot pasta vai kurjera pakalpojumu sniedzējam tādā apmērā, kāds nepieciešams preces piegādei.
 8. Citi nosacījumi
  1. Jūsu iesniegtos datus mēs uzskatām par konfidenciāliem un nenododam trešajām pusēm, izņemot likumā noteiktos gadījumos.
  2. Jautājumos, kas nav paredzēti šajos nosacījumos, puses vadās no Igaunijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem.
  3. Strīdi, kas radušies starp jums un Valnes AS, tiks risināti pārrunu veidā. Ja vienošanās netiek panākta, tad jums ir tiesības griezties Patērētāju aizsardzības pārvaldē vai Harju apgabaltiesā. Strīdi tiek risināti atbilstoši Igaunijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem.