Kasutamistingimused

 1. Üldsätted
  1. Käesolevad tingimused reguleerivad Valnes AS-i internetiaadressil www.valnes.ee asuva tellimiskeskkonna vahendusel teostatavat ostu-müügitehingute korda. Muudes osades tekkivaid õigussuhteid reguleerivad Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
  2. Valnes AS on õigustatud käesolevaid tingimusi ja hinnakirja igal ajahetkel muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad internetileheküljel www.valnes.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või avaldamise hetkel. Kui Te kinnitasite oma tellimuse enne tingimuste või muudatuste jõustumist, kehtivad Teile tellimuse kinnitamise hetkel kehtinud tingimused.
  3. Toodete juures olevad pildid on illustratiivsed.
  4. Kõik hinnad internetileheküljel www.valnes.ee on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Mõningad valikud toodete juures võivad hinda muuta. Sellisel juhul kuvatakse muutust valiku juures.
 2. Tellimuse vormistamine
  1. Kui oled välja valinud sobiva kauba ja koguse klikkige lingile "Lisa ostukorvi". Seejärel on võimalik jätkata toodete valimist või alustada tellimist.
  2. Ostukorvis olevatest toodetest ülevaate saamiseks tuleb Teil klikata avalehel oleva lingi peal „Ostukorv“, misjärel kuvatakse ostukorvis olevad tooted, nende maksumus ja kliendi ning muu info. Selles vaates on tellitavate toodete hulk, kliendi andmed ning muu info on muudetav.
  3. Täitke kliendiandmed ja klikake kinnituseks „salvesta“ nuppu.
  4. Kontrollige kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Valnes AS ega postifirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui see on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebaõigsusest.
  5. Valige Teile sobiv transpordi viis.
  6. Vaata lõplikult üle kaubad, kogused, hinnad, aadressid jne. Kui oled tutvunud teeninduse tingimustega tee vastavasse kasti linnuke ja kliki klahvi „Esita tellimus”.
  7. Peale tellimuse esitamist saadetakse 1-2 tööpäeva jooksul Teile elektronpostiga tellimuskinnitus.
 3. Toodete eest tasumine
  1. Saadetud tellimuskinnituse alusel palume sooritada ettemaks tellimuse kogusumma ulatuses (sh kauba maksumus koos kohaletoimetamise tasu täies ulatuses). Palume enne tasumist kontrollida, et tellimuse kinnituses sisalduvad andmed vastavad Teie tellimuse sisule. Tasuda saab panga ülekandega.
  2. Tellimust hakkame menetlema järgmisel tööpäeval pärast laekumist. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole tellimiskinnitusel näidatud summat tasunud 14 päeva jooksul alates tellimiskinnituse väljastamisest.
 4. Toodete tarnimine
  1. Laos olev kaup saadetakse välja laekumisele järgneval tööpäeval. Eritellimustoodete puhul märgitakse eeldatav tarneaeg elektrooniliselt saadetud tellimuskinnitusel.
  2. Tooted tarnitakse vastavalt Teie poolt valitud viisil.
  3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toote puhul ilmneb, et toote tarnimine lubatud tähtaja jooksul ei ole võimalik, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel esimesel võimalusel. Samas anname teada ka uue tarne tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada ning Teie poolt tasutud summa tagastatakse Teile.
 5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
  1. Juhul, kui tooted Teile ei sobi, on Teil õigus 14 päeva jooksul peale tarnet oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada, saates elektronposti aadressile valnes@valnes.ee vastavasisulise teate koos arve numbriga, oma arvelduskonto numbri ning kontaktandmetega. Toote tagastamisel ei tagastata Teile transpordikulu.
  2. Tagastatud toode peab olema originaalpakendis ja seda ei tohi olla kasutatud. Tellimusest taganemise korral tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates toote tagastamisest. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab Klient.
 6. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
  1. Kauba vastuvõtmisel vaadake üle kauba vastavus tellitule. Kui Te ostsite valnes.ee-st kauba, mis osutus nõuetele mittevastavaks, siis vahetame selle arve olemasolul välja 30 päeva jooksul.
  2. Valnes AS ei vastuta:
   1. Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
   2. puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
   3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest selle tavalise kasutamise korral.
  3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saatke vastav teade esimesel võimalusel elektronposti aadressile valnes@valnes.ee. Valnes AS vaatab kaebuse läbi 7 päeva jooksul alates selle saamisest ning teavitab Teid võimalikust lahendusest.
  4. Garantiist tulenevad õiguste ja kohustuste osas juhindume Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.
 7. Isikuandmete töötlemine
  1. Valnes AS kasutab Teie poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik Teie poolt esitatud tellimuse täitmiseks. Valnes AS ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba kättetoimetamiseks.
 8. Muud tingimused
  1. Teie poolt esitatud andmed loeme konfidentsiaalseks ja ei edasta neid kolmandatele osapooltele välja arvatud seaduses ettenähtud korras.
  2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
  3. Teie ja Valnes AS vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.