Garantiitingimused

Kõikidele AS Valnes poolt tarnitud toodetele kehtib 2-aastane garantii.

5-aastane garantii kehtib järgmistele AS Valnes toodetele:

– VALNES 3000 turvaluku komplektid
– VALNES 4000 turvaluku komplektid
– VAL uksesulgurid: VALT72, VALT81J, VALT836
– Turvasüdamikud
– Ukselingid: EXC, R.

Garantiitingimused

– Garantiitähtaeg algab alates toote ostmise kuupäevast
– Garantii aluseks on ostu tõendav tšekk või arve
– Garantiiga on kindlustatud materjali- ja tootmisvigadest tulenevad puudused
– Mõningate toodete puhul võivad toote garantiitingimused erineda
– AS Valnes üldistest garantiitingimustest. Selliste toodete ostul teavitatakse klienti täiendavalt.

Reklamatsioon

– Garantii kasutamiseks peab lõpptarbija esitama garantiitähtaja jooksul kirjaliku kaebuse AS Valnes edasimüüjale või AS Valnes esindusse, kellelt toode osteti.
–  AS-il Valnes on õigus oma äranägemise järgi otsustada, kas toode remonditakse, asendatakse või tagastatakse lõpptarbijale ostuhind.
–  Kõik garantii ajal ilmnenud töötamisvigadega tooted või selle osad vahetatakse välja või remonditakse AS Valnes kulul (v.a võtmed ja kulumaterjalid).
– Juhul kui toote kontrollimisel ei ilmne materjali- ega tootmisvigasid, on AS-il Valnes õigus esitada teostatud töö eest arve.

Toote remontimine

– Kui toodet ei ole võimalik remontida objektil, toimetab lõpptarbija toote kas AS Valnes edasimüüjale või AS Valnes esindusse.
– Toote remontimise kulud katab AS Valnes.
– Kui toode remonditakse, pikendatakse garantiitähtaega kaebuse esitamise ja remonditööde lõpetamise vahelise aja võrra.

Toote asendamine

– Toode asendatakse tasuta sama tüübi, liigi ja kvaliteediga uue toote vastu.
– Kui kaebuse esitamise ajal ei ole antud toodet enam tootmises või seda toodet ei toodeta täpselt endisel kujul, on AS-il Valnes õigus asendada see sarnase tootega.
– Kui ei ole kokku lepitud teisiti, on lõpptarbija kohustatud tootele ise järele minema lähima AS Valnes edasimüüja juurde või AS Valnes esindusse.
– Asendustoote suhtes hakkab alates selle kohaletoimetamise kuupäevast kehtima käesoleva garantiiga samadel tingimustel uus garantii.

Ostuhinna tagastamine

– Eelneval kokkuleppel AS-iga Valnes tagastab lõpptarbija toote ja AS Valnes hüvitab lõpptarbija poolt tasutud ostuhinna.
Garantii piirangud
– Toode peab olema komplekteeritud, kasutatud ja hooldatud vastavalt tootega kaasas olevatele juhenditele. Antud juhendid on ära toodud ka AS Valnes kodulehel www.valnes.ee. Nõuete mittetäitmisel kaotab garantii kehtivuse.

Garantii alla mitte kuuluvad puudused:

– kui toode on paigaldatud kohta, mis ei kuulu soovitatud paigalduskohtade hulka;
– sobimatute varuosade või tarvikute kasutamine (nt sobimatu toiteallikas);
– kui toote rike on põhjustatud ebaõigest paigaldamisest, komplekteerimisest, kasutamisest või hooldamisest;
– toote loomulik kulumine või pisidefektid, mis ei mõjuta toote töökindlust (nt pinnakatete kriimustused);
– kui toote rike on põhjustatud mehhanilisest või füüsilisest kahjustamisest;
– AS Valnes ei võta endale vastutust kahju eest, mille otseseks või kaudseks põhjuseks on asjaolud, mida AS Valnes ei saa mõjutada, sealhulgas streik, tulekahju, impordipiirangud, poliitiline ebastabiilsus, ebatavalised loodusnähtused, vandalism ja muud tegurid, mis kujutavad endast vääramatut jõudu.
– Käesolev garantii ei mõjuta lõpptarbija õigusi, mis tulenevad tarbijale müügi suhtes kohaldatavatest kohustuslikest seadusesätetest.

 


 

Valnes.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid (cookie). Lehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot siit

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close